Adres en rekening gegevens

Straatnaam
Huisnummer
Huisnummer toev.
Postcode
Plaats
Telefoon *
Mobiel
E-mail
Bankrekening
Volgende
Vorige

Adresgegevens vorige woning

U woont nog geen jaar op uw huidige adres, kunt u Uw vorige huisnummer en postcode opgeven?

Vorig huisnummer
Toevoeging
Vorige postcode
Volgende
Vorige

Inkomen

Bruto inkomen
Beroep
Uitkering
Extra inkomen
Extra inkomen uit
Volgende
Vorige

Woonsituatie en woonlasten

Woonsituatie
Huursubsidie
Woonlast
WOZ-waarde
Hypotheek saldo
Woonlast
Volgende
Vorige

Gegevens partner

Aanhef
Dhr.
Mevr.
Voorletters
Achternaam
Inkomen partner
Mijn partner heeft een inkomen
Mijn partner heeft geen inkomen
Volgende
Vorige

Inkomen partner

Bruto inkomen
Beroep
Uitkering
Extra inkomen
Extra inkomen uit
Volgende
Vorige

Lopende leningen

Bank Contractnr. Saldo (€) Rente (%) Mnd. termijn (€) Inlossen?
Lening toevoegen
Volgende
Vorige

Tot slot

Ik meld mij aan voor de nieuwsbrief
Aanvrager verklaart ermee akkoord te gaan dat informatie bij het Bureau Krediet Registratie wordt ingewonnen.
Aanvrager is er mee bekend en gaat ermee akkoord dat wij uw gegevens verwerken voor het uitvoeren van een overeenkomst van opdracht voor het adviseren, bemiddelen en/of beheren van een financieel product. Het leveren van relevante informatie aan u, alsmede het verrichten van marketingactiviteiten. Het waarborgen van een beheerste en integere uitoefening van de financiële dienstverlening in het kader van de WFT, alsmede het voldoen aan andere wettelijke vereisten, zoals de WWFT en de sanctiewet van 1977.
Subagent code:
Actiecode:
Heeft u nog vragen en of opmerkingen:
Verstuur
Vorige

Gewenst bedrag

Beweeg de schuif over de balk tot het gewenste bedrag is bereikt.

Maandtermijn

Het totaal bedrag wat aan rente en aflossing moet worden betaald.

Contact

Om de aanvraag zo goed mogelijk te kunnen verwerken is het van belang de velden zo volledig mogelijk in te vullen.

Extra inkomen

Dit extra inkomen kan bestaan uit: een 2e baan, overwerk, extra toeslagen, aanvullende uitkering, bonus of provisie.

Woonsituatie

Het is van groot belang de juiste woonsituatie aan te geven.

Partner gegevens

Graag deze gegevens zo volledig mogelijk invullen!

Basisinkomen

Dit is het bruto inkomen per maand

Extra inkomen

Dit extra inkomen kan bestaan uit: een 2e baan, overwerk, extra toeslagen, aanvullende uitkering, bonus of provisie.

Alimentatie

De alimentatieverplichting per maand.

Lopende leningen

Als er meer dan 1 lening is, klik dan op de knop "lening toevoegen"!